Werkplan

Werkplan 2022

Nieuwe bijdragen aan de artikelenreeks over trends en ontwikkelingen in RDA op de commissiewebsite publiceren en onder de aandacht brengen.

Vertaling van wijzigingen in de RDA Reference: naargelang deze vrijgegeven worden.

Ontwikkelingen rond applicatieprofielen volgen, en zonodig aanvullend voor Nederland formuleren.

Onderzoeken of de vorig jaar gepubliceerde Nederlandstalige vocabulaires in de RDA Toolkit opgenomen kunnen worden.

Aansluiting zoeken bij het NDE Termennetwerk voor de Nederlandse versies van de RDA vocabulaires (de zogeheten RDA Reference value vocabularies).

In het najaar: plannen maken voor een studiedag op locatie in 2023.

Werkplan 2021

De Commissie concentreert zich in de eerste helft van het jaar op het organiseren van de online FOBID studiedag in juni 2021 met als thema “RDA van theorie naar praktijk”.

Publicatie community vocabularies: Bijbelboeken, en: Uitvoeringsmedium.

Vertaling wijzigingen in RDA Reference: naargelang deze vrijgegeven worden.

Ontwikkelingen rond applicatieprofielen: volgen, en zonodig aanvullend voor Nederland formuleren.

Daarnaast zal de Commissie haar website verder aanvullen en bij het publiek onder de aandacht brengen.

Werkplan 2020

De Commissie concentreert zich in de eerste helft van het jaar op het organiseren van de FOBID studiedag in juni 2020 met als thema “RDA van theorie naar praktijk”.

Eind 2020 wordt de nieuwe RDA Toolkit verwacht. In de maanden daarvoor verdiept de Commissie zich in de nieuwe versie. We kijken daarbij zowel naar de inhoud als naar functionaliteit en gebruik van de toolkit.

De Commissie streeft ernaar alle RDA Reference lijsten uit 2019 voor april 2020 vertaald en gecontroleerd te hebben. Vanaf april 2020 worden nieuwe wijzigingen ter vertaling verwacht.

Daarnaast zal de Commissie de eind vorig jaar gepubliceerde website verder aanvullen en bij het publiek onder de aandacht brengen.

Werkplan 2016

Voor 2016 heeft de Commissie het plan een RDA studiedag te organiseren, in vervolg op de vroegere FOBID studiedagen. De opzet is: een dag waarin theorie en praktijk van RDA centraal staan. In de ochtend best practices en in de middag zelf aan de slag met RDA middels een zogenaamde Jane-a-thon (tijdens een Jane-a-thon kunnen deelnemers ervaring opdoen met het catalogiseren volgens RDA informatie-eenheden, zonder de beperkingen van een invoerformaat zoals MARC21 en Pica3).