Werkplan

Werkplan 2021

De Commissie concentreert zich in de eerste helft van het jaar op het organiseren van de online FOBID studiedag in juni 2021 met als thema “RDA van theorie naar praktijk”.

Publicatie community vocabularies: Bijbelboeken, en: Uitvoeringsmedium.

Vertaling wijzigingen in RDA Reference: naargelang deze vrijgegeven worden.

Ontwikkelingen rond applicatieprofielen: volgen, en zonodig aanvullend voor Nederland formuleren.

Daarnaast zal de Commissie haar website verder aanvullen en bij het publiek onder de aandacht brengen.

Werkplan 2020

De Commissie concentreert zich in de eerste helft van het jaar op het organiseren van de FOBID studiedag in juni 2020 met als thema “RDA van theorie naar praktijk”.

Eind 2020 wordt de nieuwe RDA Toolkit verwacht. In de maanden daarvoor verdiept de Commissie zich in de nieuwe versie. We kijken daarbij zowel naar de inhoud als naar functionaliteit en gebruik van de toolkit.

De Commissie streeft ernaar alle RDA Reference lijsten uit 2019 voor april 2020 vertaald en gecontroleerd te hebben. Vanaf april 2020 worden nieuwe wijzigingen ter vertaling verwacht.

Daarnaast zal de Commissie de eind vorig jaar gepubliceerde website verder aanvullen en bij het publiek onder de aandacht brengen.