Taken van de RDA Commissie

  • Zorgen dat relevante Nederlandse documenten beheerd worden en zijn opgenomen in de RDA-toolkit (RDA Reference, 10-stappen plan, etc);
  • Het innemen van een Nederlands standpunt over de toepassing van RDA-regels, naar aanleiding van vragen van de RDA-helpdesk, of naar aanleiding van ontwikkelingen in de internationale bibliotheekwereld (de commissie is adviserend en ondersteunend aan bibliotheken die RDA willen gebruiken; geen toezichthouder die ervoor zorgt dat alle Nederlandse bibliotheken RDA gebruiken en dat ook correct doen);
  • Het beantwoorden van vragen die vanuit de RDA-helpdesk komen en, indien relevant, het innemen van een Nederlands standpunt voor openstaande vragen;
  • Beheer van het Nederlands RDA-profiel, inhoudende dat keuzes en opties in de toolset worden verwerkt;
  • Contact onderhouden met de Nederlandse vertegenwoordiger(s) in EURIG, het bestuderen van de ingediende wijzigingsvoorstellen en het formuleren van een standpunt;
  • Het formuleren van RDA-wijzigingsvoorstellen ter bespreking en eventueel indienen bij RDA Steering Committee door EURIG;
  • Het organiseren van een tweejaarlijkse studiedag voor FOBID-leden.