RDA commissie

De landelijke koepelorganisatie FOBID heeft een RDA-commissie ingesteld die de toepassing van RDA in Nederlandstalig gebied coördineert.

Het doel van de RDA-commissie is:

  • Het borgen van de kennis van de toepassing van de RDA regels in Nederland;
  • Ondersteunen van en klankbord zijn voor de RDA helpdesk;
  • Voorzien in de behoefte aan een Nederlands standpunt in vragen omtrent de toepassing van RDA. Deze vragen kunnen zowel van de werkvloer (via de RDA Helpdesk) komen als vanuit de EURIG, het Europees samenwerkingsverband ten behoeve van de implementatie van RDA;
  • Aansluiten bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van RDA (EURIG, RSC, IFLA);
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van RDA.